คำถามที่พบบ่อย

ตอบ :
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ช่องทางที่ 1
ทำแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม
บริษัท เกเบิล การ์เนท จำกัด

ช่องทางที่ 2
ธนาคารไทยพาณิชย์
โอนเงินเลขที่บัญชี 407-7-33300-6
ชื่อบัญชี บริษัท เกเบิล การ์เนท จำกัด
สาขา ถนนประชาสงเคราะห์

หรือ

ธนาคารกสิกรไทย
โอนเงินเลขที่บัญชี 024-1-61642-8
ชื่อบัญชี บริษัท เกเบิล การ์เนท จำกัด
สาขา ห้วยขวาง

ช่องทางที่ 3
ชำระผ่านบัตรเครดิต ได้ที่ The CHIVA Sanctuary
สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ซอย ประชาสงเคราะห์ 12 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

*** ส่งหลักฐานการโอนพร้อมเขียน เลขที่ห้อง ทีได้ชำระเงินค่ามัดจำ มาได้ที่
info@chivagroup.com
หรือ fax 02-2451399
ตอบ :
ทางโครงการมีค่าส่วนกลาง 50 บาท ต่อ 1 ตร.ม.
ตอบ :
ทางโครงการมีคอร์สและกิจกรรม เช่นคอร์สของหมอบุญ , คอร์สทางด้านเสริมสร้างพลังใจ เป็นต้น
ตอบ :
มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. วางเงินมัดจำ 99,000 บาท ณ วันที่จองห้อง
2. เซ็นสัญญา พร้อมรับทราบเงื่อนไขการชำระเงินงวดที่เหลือ
ตอบ :
โครงการจะเริ่มก่อสร้างเดือน ธค. 59
มีกำหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดื่อน นับจากวันเริ่มก่อสร้าง
ตอบ :
สามารถทำได้ แต่ต้องแจ้งความประสงค์กับทางโครงการ เพื่อให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากทางโครงการ
ตอบ :
โครงการแล้วเสร็จมีจำนวน 2 ตึก
โดยแต่ละตึกมีจำนวน 5 ชั้น แต่ละชั้นมีจำนวน 15 ห้อง
ตอบ :
ทางโครงการ จะให้บริการเป็นตัวแทนในการขายให้ (Executive Sold Agent)
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
โดย ทางโครงการจะรับผิดชอบดูแลในส่วนการขายให้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา
ตอบ :
ราคาห้อง ที่ประกาศช่วงโปรโมชั่น มีราคาเท่ากันหมดสำหรับห้องธรรมดา ที่ไม่ใช่ห้องหัวมุม
ลูกค้าที่อยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สามารถทำการเลือกห้องพร้อมวางเงินมัดจำ เพื่อจองห้อง
ตอบ :
ห้องของโครงการมีขนาด 24 ตร.ม. ทุกห้อง ยกเว้นห้องหัวมุมซึ่งเป็นห้องติดตัน จะมีขนาด 48 ตร.ม.
ตอบ :
ทางโครงการมีลิฟทุกตึก และสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางโครงการมีคลับเฮ้าส์ ซึ่งมีสระว่ายน้ำ และ Sport Club ซึ่งอยู่ในส่วนของ รีสอท
โดยทางโครงการให้สิทธิ์สมาชิกใช้ฟรีเป็นเวลา 2 ปี
ตอบ :
โครงการตั้งอยู่ที่ เขาใหญ่ เส้นปากช่องเก่า
โดยท่านสามารถเดินทางได้ตามแผนที่

Map

หรือใช้ Location จากใน GPS
ตอบ :
ศูนย์สุขภาพในโครงการ สำหรับผู้รักสุขภาพ โดยจะมีแพทย์ทางเลือก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ
ตอบ :
ทางส่วนกลางบริหารโครงการ สามารถช่วยดูแลสำหรับลูกค้าที่ต้องการปล่อยเช่าได้