Buildng : A

Floor : 1

A114S

 • A107

 • A106

 • A105

 • A104

 • A103

 • A102

 • A101

 • A113

 • A112

 • A111

 • A110

 • A109

 • A108


Floor : 2

A214S

 • A207

 • A206

 • A205

 • A204

 • A203

 • A202

 • A201

 • A213

 • A212

 • A211

 • A210

 • A209

 • A208


Floor : 3

A314S

 • A307

 • A306

 • A305

 • A304

 • A303

 • A302

 • A301

 • A313

 • A312

 • A311

 • A310

 • A309

 • A308


Floor : 4

A414S

 • A407

 • A406

 • A405

 • A404

 • A403

 • A402

 • A401

 • A413

 • A412

 • A411

 • A410

 • A409

 • A408


Floor : 5

A514S

 • A507

 • A506

 • A505

 • A504

 • A503

 • A502

 • A501

 • A513

 • A512

 • A511

 • A510

 • A509

 • A508

สีเขียว คือ สามารถทำการจองห้องได้ปกติ
สีแดง คือ ทำการชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว
สีเหลือง คือ ทำการจองห้องไว้และจะทำการชำระเงินค่ามัดจำไม่เกิน 1 วันทำการ หากไม่ชำระ จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เพื่อให้ท่านอื่นสามารถจองได้ต่อไป