ที่ตั้งโครงการ

The Chiva Sanctuary

ที่่ตั้งโครงการ

117 หมู่ 4 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง, วังไทร, เขาใหญ่